Privacy en persoonsgegevens

Het verzamelen van informatie

Wij verzamelen informatie wanneer u op de site surft, wanneer u een bestelling plaatst en wanneer u een van de formulieren invult.

Daarnaast ontvangen en bewaren wij automatisch informatie van uw computer en browser, zoals

 • uw IP-adres
 • het type hardware en de gebruikte browser
 • de pagina(‘s) die u bekijkt

Gebruik van informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt om:

 • Pas uw ervaring aan en voldoe aan uw individuele behoeften
 • Gepersonaliseerde reclame-inhoud aanbieden
 • Onze website verbeteren
 • De klantenservice en uw zorgbehoeften verbeteren
 • Contact opnemen per e-mail
 • Beheer van een wedstrijd, promotie of enquête

Bekendmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen bij de exploitatie van onze website, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Niet-private informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of andere doeleinden.

Bescherming van informatie en persoonsgegevens

De internetgebruiker kan worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken door de hem voorgestelde formulieren te beantwoorden. De invoer van deze gegevens is noodzakelijk voor Francecom om het verzoek van de internetgebruiker te verwerken.

Francecom verbindt zich ertoe de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de haar toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen. Er wordt geen persoonlijke informatie aan derden verstrekt zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker.

Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe om uw persoonlijke informatie veilig te houden:

 • SSL-protocol
 • Beheer van login/wachtwoord toegang
 • Software voor netwerkbewaking
 • Back-ups van meerdere computers
 • Firewall

Wij beschermen uw informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, bevinden zich in een beveiligde omgeving.

Informatie over cookies op onze site

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe ze op de site worden behandeld is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

Recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Wij zetten ons in om u het recht te geven bezwaar te maken en uw persoonsgegevens in te trekken. Onder het recht van verzet wordt verstaan de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij het verzamelen ervan worden vermeld.

Indien u op enig moment toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of indien u deze wenst te wijzigen of te verwijderen, hoeft u alleen maar een verzoek in te dienen via de genoemde contactpersonen of het onderstaande formulier.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen

Camping du lac de Saint Point
Lac de Saint Point Lamartine, 71520 - Saint-Point
Tel: 06 62 02 17 53
E-mail: contact@campingdulacbourgogne.com

U kunt uw verzoek rechtstreeks via dit formulier indienen:

Keuze*